Vrienden van de Zonneschijntocht

De Stichting Zonneschijntocht is voor de financiering van haar activiteiten volledig afhankelijk van sponsoren, giften en donaties. 

De Stichting Zonneschijntocht heeft geen winstoogmerk en de baten komen volledig ten goede aan het doel van de Stichting Zonneschijntocht. 

Als vriend van de Stichting Zonneschijntocht steun je het organiseren van de jaarlijks terugkerende tochten. 

Al het werk voor De Zonneschijntocht wordt gedaan door uitsluitend vrijwilligers en als vriend zorg je ervoor dat wij ons werk kunnen blijven voortzetten.

Draagt u ons een warm een hart toe? Word dan vriend! Dat kan al voor een bedrag van €10,- per jaar.
Uw donatie is hiermee van harte welkom en wij zijn dankbaar voor uw bijdrage.

Word een vriend

Vul hieronder uw gegevens.
U ontvangt daarna van het secretariaat de benodigde gegevens om uw donatie over te maken.